ورود

عضویت

یک رمز به نشانی ایمیل شما فرستاده خواهد شد.

اطلاعات شخصی ثبت شده شما در این وب‌سایت (همچون آدرس، شماره تلفن و ایمیل) نزد شرکت دما آرامش البرز (داکتینو) محفوظ می‌ماند و از آنها جهت برقراری تماس و ارسال کالا خریداری شده از این وب‌سایت استفاده خواهد شد.
همچنین، داکتینو ممکن است برای اطلاع رسانی مقالات جدید و اطلاعات جدید فنی مربوط به دستگاه داکت اسپلیت برای اعضای وب‌سایت، ایمیل یا پیامک ارسال نماید.